234 44 62 599 36 11 87
კონტაქტი

კონტაქტი

მისამართი: ქ. თბილისი, 0154,
თევდორე მღვდლის ქუჩა 48, კორპუსი 1ა, ბ. 2
ტელეფონები: 234 44 62, 599 361187
ელ. ფოსტა: zurab.marshania@gmail.com

Legal status

არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 401980077
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.02.2013